Tillbaka

Flödesvakter och flödesmätare

Kübler Svenska AB har ett brett program av flödesvakter, flödesmätare, flödesindikatorer och flödesbegränsare för vätskor och gaser. Funktionen är ofta baserad på enkla principer som svävkroppsmätare och turbingivare. Även mer avancerade mätprinciper som ultraljudsgivare och annat ingår i vårt produktprogram.

Flödesvakterna av svävkroppstyp bygger på magnetisk beröringsfri överföring från en svävkropp till ett Reed-kontaktelement på utsidan av apparaten. Kontakterna kan larma vid en eller flera flödesnivåer. Denna konstruktion ger möjlighet till säker funktion och enkel funktionsprovning.

Flödesindikatorerna ger en tydlig och enkel indikering av den momentana flödesmängden via ett synglas som visar svävkroppens läge på en skala. Alternativt kan flödet visas analogt eller digitalt på en display.

Vissa typer kan även ge analoga utsignaler och därmed användas som flödesmätare för reglering via t.ex. styrsystem. Vårt flödesövervakningsprogram omfattar en stor mängd typer och mätprinciper och vi rekommenderar därför att ni rådfrågar oss om lämpligt val i de flesta fall.

01

Flödesvakter och flödesindikatorer med siktglas

 • Arbetar enligt svävkroppsprincipen
 • Robust utförande, monteras som en del i rörledningen
 • Media: Vätskor och gaser
 • Med 1 eller 2 kontakter / Option: 4-20 mA för vissa typer
 • Visning: siktglas med skala

Läs mer..

02

Flödesvakter och flödesindikatorer i massivt metallutförande • Arbetar enligt svävkroppsprincipen
 • Robust utförande, monteras som en del i rörledningen
 • Media: Vätskor och gaser
 • Med 1 eller 2 kontakter / Option: 4-20 mA för vissa typer
 • Visning: analogt/digitalt visarinstrument eller helt utan visning

Läs mer..

03

Flödesvakter och flödesindikatorer för olja, viskositetskompenserade

 • Arbetar enligt svävkroppsprincipen
 • Robust utförande, monteras som en del i rörledningen
 • Media: olja eller oljeliknande västskor, viskositetskompenserade
 • Med 1 eller 2 kontakter: 4-20 mA för vissa typer
 • Visning: analogt/digitalt visarinstrument, siktglas eller utan visning

Läs mer..

04

Flödesvakter och flödesindikatorer (rotametrar) i plastmaterial • Arbetar enligt svävkroppsprincipen
 • Monteras som en del i rörledningen
 • Media: vätskor eller gaser
 • Med 1 eller 2 kontakter / 4-20 mA för vissa typer
 • Visning: siktglas eller utan visning

Läs mer..

05

Flödesvakter och flödesindikatorer i propellerutförande och turbinutförande • Robust utförande
 • Användarvänliga och lättaatt montera
 • Media: vätskor
 • Utsignal 4-20 mA, impulssignal eller kontakter
 • Material:plast, rostfritt stål,mässing

Läs mer..

06

Paddelgivare och klaffgivare • Robust utförande
 • Enkelt montage /Monteras som en del i rörledningen
 • Media: vätskor eller gaser
 • Utsignal:Kontakter och/eller 4-20 mA
 • Okänsliga för partiklar

Läs mer..

07

Volymetrisk mätare, ringkolvsutförande

 • Hög noggranhet
 • Monterassom en del i rörsystemet, valfri flödesriktning
 • Medier:vätskor, även med hög viskositet
 • Utsignal:pulsutgång (NAMUR) /Option: Digital display
 • Enkel rengöring

Läs mer..

08

Magnetiskt induktiva flödesmätare


 • Media: Vätskor
 • Små inbyggnadsmått
 • Ingen tryckförlust
 • Inga rörliga delar
 • Underhållsfria

Läs mer..

09

Ultraljud flödesmätare • Stort mätområde (1:250)
 • Robust utförande
 • Monteras som en del i rörsystemet, gänganslutning
 • Medier: vätskor
 • Utsignal: analogutgång, 2 kontakter, digital display

Läs mer..

10

Kalorimetisk flödesvakt

 • Media: Vätskor
 • Kompakt utförande
 • Enkelt montage
 • Inga rörliga delar
 • Lågt tryckfall

Läs mer..

11

Flödesbegränsare • Vid tryckförändring bibehålls flödesvolymen
 • Arbetarhelt mekaniskt
 • Monteras som en del i rörsystemet, gänganslutning
 • Valfritt montageläge
 • Medier: vätskor

Läs mer..

12

Elektroniska tillbehör

 • Analoga transmittrar
 • Digitala displayer
 • Omvandlare och volymräknare
 • Frekvens- / analogomvandlare

Läs mer..

13

Mekaniska tillbehör • Nålventiler
 • Smuts och partikelfilter
 • Flödesblock

Läs mer..

14

Flödesvakter och flödesindikatorer i specialutförande

 • Specialanslutningar
 • Dubbla siktglas, olika skalor
 • Specialutförande för gruvdrift
 • m.m

Läs mer..