Tillbaka

Nivåindikator

nivaindikatorerKSR-Kübler har ett av marknadens bredaste program av Bypass-nivåindikatorer. Systemen indikerar nivåerna i behållare via en röd stapel som bildas av magnetrullar på systemets utsida. Detta ger en tydlig visning helt utan någon energiförsörjning och utan risk för påverkan av mediet inuti nivåröret.

Systemen arbetar som ett kommunicerande bypass- kärl på sidan av behållaren eller alternativt som så kallade toppmonterade nivåindikatorer ovanpå tanken. Inuti nivåröret befinner sig en flottör med ett kraftigt magnetsystem som påverkar den utrustningen som monterats på rörets utsida. (rullindikator, nivåvakter, givarelement).

Systemen kan utföras i olika material både metalliska, belagda metalliska och plaster samt anpassas till olika önskemål för processanslutning.
Nivåindikatorer kan även som komplement utrustas med kontaktfunktioner för larm och/eller olika typer av nivågivare för analoga alternativt digitala mätsignaler.

Gemensamt för alla funktioner är att de är placerade på nivårörets utsida och alltså inte har någon direkt kontakt med mediet. Detta ger hög säkerhet, servicevänlighet och flexibilitet.

De elektriska nivåmätgivarna kan erhållas som potentiometriska givare, magnetostriktiva givare eller som guidade radarsystem.
Oavsett utrustningsnivå så kan en nivåindikator anpassas till mycket svåra användningsfall. Höga tryck, höga/låga temperaturer, brandfarliga och aggressiva medier är exempel där systemen kommer till användning.

Användningsområdet är brett. Från den enkla lokala indikeringen till den noggranna mätningen av aggressiva medier i krävande processer.