Tillbaka

Nivåvakt

Nivåvakter från KSR KüblerKSR-Kübler arbetar med flera olika tekniker för att kunna erbjuda en optimalt fungerande nivåvakt till
nästan varje vätskebehållare.

I första hand arbetar vi med vår specialitet; flottörnivåvakter.

Skälen till detta är flera. Dels kan en nivåvakt rent mekaniskt anpassas till de flesta tankar, behållare och olika montagesätt. Vakterna kan utföras i en mängd olika material för att passa olika användningsfall, aggressiva, brandfarliga, varma/kalla eller hygienkrävande. Kontaktelementen är potentialfria och av s.k. Reed-typ. Dessa är väl lämpade för användning med t.ex. styrsystem och har en mycket hög tillförlitlighet och livslängd.

Flottörnivåvakt

Flottörnivåvakter är enkla att funktionstesta och kräver ingen kalibrering eller justering för att sättas i drift. En givare kan ge fler nivåfunktioner och även kombineras med temperaturövervakning. Detta leder till platsbesparing och ekonomiskt fördelaktiga lösningar på nivåövervakning i både maskiner och processer.

Det är enkelt att anpassa nivåvakterna till olika driftförhållanden och medier.

Ett flottörsystem är så gott som okänsligt för vätskors variationer i dieletricitetskonstant, kapacitans,
densitet, temperatur eller tryck. Skumbildning och eventuella gasskikt påverkar inte heller
funktionen. Vi anpassar nivåvakterna till varje specifikt användningsfall för optimal funktion.

Välj nedan vilket montagesätt som du önskar mer information om: